Herre Karl lever fredlaus

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Aarmote, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hæge Aarmoti, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Aarmoti, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjönnemyr, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark.
variant 6:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Syning, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjönnemyr, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Syning, Mo, Telemark
.