31.10.2003

Fornminneregisteret lukkes for oppdateringer
Fornminneregisteret er nå lukket for opdateringer men vil være operativt som søkebase inntil Riksantikvarens nye kulturminnebase overtar denne funksjonen. Kopi av selve basen vil bli beholdt av Universitetene via Enhet for digital dokumentasjon (HF-UIO)/M useumsprosjektet og derigjennom fortsatt være tilgjengelig for søk og oppslag.