Velkommen til en demonstrasjon av dokumentasjonsprosjektets arkeologidatabase.

Databasen inneholder opplysninger om faste fornminner, funnsteder og gjenstander. Basen inneholder både tekst, kart, bilder og tegninger. Ved å klikke på markerte ord kan du ta utgangspunkt i museumssamlinger, fornminner eller geografiske områder for å hente informasjon.

Museumssamlinger

Det er fem arkeologiske museer i Norge. De ligger i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Museene har ansvar for å ta vare på gjenstander fra oldtid og middelalder. Her kan du hente informasjon om gjenstander.

Fornminner

Et fornminne (automatisk fredet kulturminne) er spor av menneskers aktivitet fra oldtid og middelalder (inntil 1537). Her kan du hente informasjon om kjente fornminner og gjenstander knyttet til dem.

Geografiske områder

Her kan du undersøke hvor det finnes kjente fornminner ved å ta utgangspunkt i kart og lister over fylker og kommuner.