Geografiske områder

Geografiske områder

Dette er første versjon av Dokumentasjonsprosjektets arkeologidatabase. Den inneholder informasjon knyttet til ØK-kartbladet Marum, Sandefjord, Vestfold. Dataene tilhører Universitetets Oldsaksamling.

Fylker og kommuner

Her kan du ta utgangspunkt i fylker, kommuner og eiendommer og få oversikt over hva som er kjent av fornminner og funn.

Kart

Her kan du ta utgangspunkt i ØK-kart og få oversikt over hva som er kjent av fornminner og funn.