Museumssamlingene

Museumssamlingene

Det finnes fem arkeologiske museer i Norge. De ligger i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Museene har ansvar for å samle og bevare alle ting fra oldtid og middelalder (inntil år 1537). Hvert museum har gjenstandssamlinger og dokumentarkiver for arkeologiske funn fra sitt distrikt. Dessuten har de enkelte funn fra andre museumsdistrikt, og mindre samlinger av utenlandske oldsaker. Gjenstandsamlingene består av funn kommet til museet både i forbindelse med museets egne registreringer og utgravninger, og funn som er gjort tilfeldig og sendt inn til museet av finnerne. Dokumentarkivene består bl.a. av innberetninger fra registreringer og utgravninger, meldinger og forespørsler om funn, og museets hovedkataloger som inneholder beskrivelser av alle funn som finnes i samlingene.

Dette er første utgave av Dokumentasjonsprosjektets arkeologidatabase, og inneholder derfor hovedsaklig informasjon knyttet til ØK-kartbladet Marum, Sandefjord, Vestfold. Dataene tilhører Universitetets Oldsaksamling, Oslo.

Gjenstander

Her kan du hente et skjema for å søke på gjenstandene i databasen.

Dokumenter

Her kan du søke i dokumentarkivene. Du kan bruke dette også som en inngang til å søke på gjenstander.