Fornminner

Fornminner

Faste fornminner (automatisk fredete kulturminner) er alle spor etter mennesker fra oldtid og middelalder (inntil år 1537). Det er bl.a. boplasser, arbeids- og verkstedsplasser, gravminner, vegfar, forsvarsverk, åkerspor, tingsteder, kultplasser, bautasteiner og steinsetninger.

Dette er første utgave av Dokumentasjonsprosjektets arkeologidatabase, og inneholder derfor bare data knyttet til ØK-kartbladet Marum, Sandefjord, Vestfold. Dataene tilhører Universitetets Oldsaksamling, Oslo.

Fornminner

Her kan du få opp lister over fornminnetyper du kan søke på.

Dokumenter

Opplysninger om fornminner finnes i Oldsaksamlingens fornminnedatabase som er bygd opp i forbindelse med ØK-registreringer. En annen kilde er museenes topografiske arkiv, hvor opplysinger om funn (løse fornminner) og faste fornminner er samlet.