MABHII ANOSHANDISWA MUBUMBIRO ROKUNYORA CHISHONA

(Elements of the Shona alphabet)

Mabhii
(Letter)

Mavara
(Pronunciation)

Madaidzirwo
(
Tone)

Varamwana (vm)

 

 

a

a-a

K

e

e-e

K

i

i-i

K

o

o-o

D

u

u-u

D

 

 

 

Nzvanvira (nzv)

 

 

b

bi

D

bh

bhi

D

ch

chi

D

d

di

D

dh

dhi

D

f

efu

KD

g

jii

KD

h

echi

KD

j

jeyi

DK

k

keyi

DK

m

emu

KD

mh

mhu

D

n'

n'i

D

n

eni

 KD

p

pii

KD

r

ara

KK

s

esi

KD

t

tii

KD

v

vi

D

vh

vhi

D

w

wu

D

y

wayi

DK

z

zeti

KD

 

Kupeji yepamusoro (one page up)
Tarisa Duramazwi reChiShona (look up the Duramazwi reChiShona)
Enda kupeji yemuzinda (back to home page)

Peji yakapedzisira kugadziridzwa 19.11.1999 Oddrun Grønvik (Last updated by ..)