Ndiani akanyora
Duramazwi ReChiShona?

(Who made the DURAMAZWI RECHISHONA?)

(Participants)

 

Mupepeti Mukuru
(Chief editor)

H. Chimhundu

 

 

Mutevedzeri
(Deputy editor)

N.E. Mberi

 

 

Vapepeti (Editors)

R.B. Batidzirai

 

M.B. Chitauro

 

E. Mangoya

 

A. Masasire

 

F. Matambirofa

 

 

Vamwe Vakabatsira
(Others who assisted)

 

 

 

Yunivhesiti yeOslo

O. Grønvik

 

C.E. Ore

 

L. J. Tvedt

Yunivhesiti yeGöteborg

T. Janson

 

M. Gellerstam

 

D. Ridings

 

C. Sjögreen

Yunivhesiti yeBotswana

J. Tsonope

 

N. Mothibatsela

Yunivhesiti yeZimbabwe

A.A. Jefferies

 

D.A. Maraire

 

E. Chabata

 

M. Chinyoka

 

N. Mpofu

 

B. Mtenje

 

B. Rukasha

 

 

IFRA

M. Lafon

 

 

Hofisi yeALLEX

S. Moyo

 

C. Maposa

 

M. Timbe

 

Order your paper copy of

DURAMAZWI RECHISHONA
(ISBN 1 77900 256 4)

from:

College Press Publishers (Pvt) Ltd
Box 3041
Harare
Zimbabwe

or:

The ALLEX Project,1996
University of Zimbabwe
P.O.Box MP 167
Mt Pleasant, Harare,
Zimbabwe

Paper editition first published 1996

Printed by
Mazongororo Paper Converters

Kupeji yepamusoro (one page up)
Tarisa Duramazwi reChiShona (look up the Duramazwi reChiShona)
Enda kupeji yemuzinda (back to home page)

Peji yakapedzisira kugadziridzwa 19.11.1999 Oddrun Grønvik (Last updated by ..)