Tilbake

 Kven står bak utstillinga
Utstillinga er er laga av Dokumentasjonsprosjektet, Universitetet i Oslo i nært samarbeid med Velle Espeland på Norsk visearkiv.

Prosjektleiar
Christian-Emil Ore

Redaktør
Oddrun Rangsæter

Grafisk formgjeving
Terje Syversen - Web Veveriet

Balladefagleg innhald:
Åge Skjelborg og Velle Espeland

Programmering
Christian-Emil Ore

Nynorsk formgjeving
Oddrun Rangsæter

Språkleg assistanse
Liv Stenersen, Oddmund Vestenfor og Gudrun Dahler Vik

Dokumentasjonsprosjektet takkar Norsk visearkiv og NRK for lån av lydopptak


Bakgrunn for utstillinga             Korleis ta seg fram