HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT


Henrik Wergeland, V. Brev, Rettsinnlegg: 2net Bind Rettsinnlegg, Supplement
d.V,b.2,s.1  
TIL FINANSDEPARTEMENTET
   BLA VIDERE