HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845Nr. 21 & 22, 15de November 1844.

Daarlige Folk! Millioner til Krig!
Skillinger til at opdrage dig!

              BLA BAKOVER
   BLA VIDERE