Hulpenning

Over: Gaute Ivarssons hulpenning

Hulpenninger er brakteater (ensidig pregete mynter) som særlig ble preget i Nord-Tyskland i senmiddelalderen. De er en videreutvikling av brakteatene, med en markert opphøyet kant rundt et fordypet midtfelt.

I Norge ble det preget hulpenninger under erkebiskopene Gaute Ivarsson (1474-1510) og Erik Valkendorf (1510-1522). Tyske hulpenninger, såkalte oksehodebrakteater, sirkulerte i Norge på 1300- og 1400-tallet.
Myntsteder:
Nidaros
Myntherrer:
Erkebiskop Gaute Ivarsson, erkebiskop Erik Valkendorf