Sverre Sigurdssons mynthistorie

Myntsted:
Nidaros, Bergen(?), Elvesysla (?), Gimsøy (?), Hamar (?), Konghelle (?), Marstrand (?), Oslo (?),
Stavanger (?), Veøy(?)
Myntmester:
Hagbarth og Torkjel (?)
Nominal:
Penning, 1/2 penning, 1/4 penning og brakteat
Omskrift:

Vi kan fastslå at kong Sverre utga hele penninger med tosidig preg, med navn og tittel i adversomskriften: REX SVERUS MAGNUS, "Kong Sverre Magnus," kaller han seg. Magnus er et tilnavn som Sverre tar seg, etter Olav den helliges sønn Magnus. Sverres store rival, Magnus Erlingsson (1160-1184) bar samme navn.

En stor myntskatt funnet på Dæli, Nes (Ringsaker) på Hedmark i 1840, har gitt oss det viktigste materialet til kong Sverres mynthistorie. Dæli-skatten inneholdt også over 4.000 brakteater, de fleste norske. Etter stil og andre kriterier må disse brakteatene antas å være produkter av kong Sverres utmyntning.
Det ser ut til at den store birkebeinerkongen har måttet resignere når det gjaldt utmyntning av gode penninger, gå over til de florlette småbrakteatene og til slutt begynne å blande kobber i myntmetallet igjen.