Olav Vs mynthistorie
Olav Vs mynthistorie

Myntsted:
Kongsberg
Myntdirektør:
Thor Hjulstad, Arne Bakken, Ole-Robert Kolberg
Myntgravør:
Øyvind Hansen
Nominal:
10 krone, 5 krone, krone, 50 øre, 25 øre, 10 øre, 5 øre, 2 øre og øre

Olav V etterfulgte Haakon VII som som konge høsten 1957. Det ble straks satt i gang arbeid med å utforme en helt ny myntrekke. Året etter var resultatet klart. Billedhuggeren Per Palle Storm hadde laget alle modellene som hadde naturalistiske dyrebilder som gjennomgangsmotiv på baksiden: Hest, elghund, kjøttmeis, bie, elg, orrhane og ekorn. Myntene vakte sterke reaksjoner. Utelatelsen av riksvåpenet ble reist som sak i Stortinget. Finansministeren, Trygve Bratteli, sa i sitt svar på kritikken at myntene var de vakreste landet hadde sett på femti år. Den saftigste replikken kom fra Jon Leirfall: "...dersom det gjekk ein elg med eit så 'bedrøvelig utseende' omkring i skogen, ville det vera lett å få løyve av lensmannen til å skyta han i fredingstida."

Inflasjonen er lett å spore i myntrekken. I 1963 ble femkronen lansert. Fra 1974 forsvant to- og ettøringene, og femøren ble gjort mindre. I 1983 gikk tjuefem- og femøren ut av bruk, samtidig som tikronen ble innført som største mynt.

Minnemynter har utkommet sporadisk siden 1661. Under Olav V har en rekke jubileer blitt markert med minnemynter, både med regulær sirkulasjonsmynt og med større praktmynter i edelmetall. Oppstilt etter valør ser utgavene slik ut:

 • 200 kr sølv, 1980: Til minne om frigjøringen
 • 175 kr, 1989: Grunnloven 175 år
 • 100 kr sølv, 1982: Kongens 25 års regjeringsjubileum
 • 50 kr sølv, 1978: Kongen 75 år
 • 25 kr sølv, 1970: Til minne om frigjøringen
 • 10 kr sølv, 1964: Grunnloven 150 år
 • 5 kr 1975: Kronemynt i 100 år
 • 5 kr 1975: 150-års minne om utvandringen
 • 5 kr 1978: Hæren 350 år
 • 5 kr 1986: Den Kongelige Mynt 300 år
 • 5 kr 1991: Norges Bank 175 år