Olav IV Håkonssons mynthistorie

Olav IV Håkonssons mynthistorie

Myntsted:
Ukjent, Oslo(?)
Myntmester:
Ukjent, Hans(?)
Nominal:
Brakteat (hulpenning)
Omskrift:

Olav IV Håkonsson, som overtok styret sammen med sin mektige mor, dronning Margrete, utga hulpenninger med kronet O. Da faren døde, hadde Olav alt vært dansk konge i tre år, og dermed kom vi inn i den århundrelange unionen med Danmark.
Etter Olavs død i 1387 kjenner vi ingen sikre norske mynter før under kong Hans (1483-1513).