Olav Haraldssons mynthistorie

Olav Haraldssons mynthistorie

Myntsted:
Nidarnes
Myntmester:
Asdrid
Nominal:
Penning
Omskrift:
ONLAF REX NORMANORUM Olav nordmennenes konge

ONLAF REX NORMANORUM - Olav nordmennenes konge - kan vi lese i omskriften på Olav den helliges mynt. Vi har tre forskjellige typer av hans penninger, som alle knytter an til angelsaksiske forbilder.

To av tre bevarte eksemplarer av Olav Haraldssons yngste mynttype er preget på en firkantet blankett. Derved ble de tyngre i vekt enn de rundklipte penningene. Andre skandinaviske etterligninger av angelsaksisk mynt - som nyere forskning i stor utstrekning har knyttet til utmyntningen i Sigtuna - har ikke sjelden denne firkantformen.

En teori går ut på at man ved dette søkte å få myntstykker på et vektnivå lik de arabiske dirhemer. Det kan også tenkes at denne forenklede myntfremstillingen var et hastverkstiltak. Olav den helliges penninger har for øvrig vekt på linje med de samtidige angelsaksiske myntene.