Magnus Erikssons mynthistorie

Magnus Erikssons mynthistorie

Myntsted:
Ukjent, Bergen(?), Nidaros(?), Oslo(?), Tunsberg(?)
Myntmester:
Ukjent
Nominal:
Penning, 1/2 penning, brakteat
Omskrift:

Ved Håkon V Magnussons død kom Norge i kongefellesskap med Sverige under dattersønnen Magnus Eriksson. Kong Magnus myntet anonyme penninger og brakteater i begge riker. Funn og forskning har datert og fordelt både tosidige mynter og brakteater. De siste har fått en karakteristisk form med en markert, opphøyd kant rundt et fordypet midtfelt. Slike brakteater kaller vi hulpenninger. Det er ting som taler for at det kan ha vært en myntunion mellom Norge og Sverige under første del av Magnus Erikssons regjeringstid (1319-1355, i Sverige til 1364).