Magnus Berføtts mynthistorie

Magnus Berføtts mynthistorie

Myntsted:
Kaupang (Nidaros)
Myntmester:
Audgrim og Svein
Nominal:
Penning
Omskrift:

Under Magnus Berrføtt (1093-1103) ble det gjennomført en viktig myntreform. Ingen skrevne kilder forteller om reformen, men myntene taler sitt klare språk. Undersøkelser av metallinnhold og vekt for de bevarte myntene viser klart at det foregikk en planlagt endring i myntvesenet. Penningvekten ble satt ned til det halve (ca 0,44 g), samtidig som sølvinnholdet ble mer enn fordoblet. Siden den senere del av Harald Hardrådes kongetid (1047-66) hadde kobberet dominert i myntene, men fra nå av ble de av nesten rent sølv.