Håkon VIs mynthistorie

Håkon VI Magnussons mynthistorie

Myntsted:
Oslo
Myntmester:
Hans
Nominal:
Hulpenning
Omskrift:

En egen norsk konge fikk vi i Magnus Erikssons sønn Håkon VI (1355-1380). Fra samtidige skrevne kilder vet vi at kong Håkon lot mynte på Akershus, og i hulpenninger med en kronet h i preget, har vi de håndfaste bevis for dette. Hans ti år gamle sønn Olav som overtok styret sammen med sin mektige mor, dronning Margrete, utga tilsvarende hulpenninger med kronet O.