Harald Vs mynthistorie

Harald Vs mynthistorie

Myntsted:
Kongsberg
Myntdirektør:
Ole-Robert Kolberg, Jan Erik Johansen
Myntgravør:
Inger Austlid Rise
Nominal:
20 krone, 10 krone, 5 krone, krone, 50 øre, 10 øre

Etter kongeskiftet i 1991 ble fem- og enkronen preget videre med Harald V's portrett, denne gang høyrevendt. Planene om en helt ny myntrekke ble trappet opp, og i 1993 ble det arrangert en åpen konkurranse om myntpregene. Alle valører, fra 20 kronen til femtiøren, skulle fornyes. Det ble særlig oppfordret til å gjenoppta norsk form- og ornamenttradisjon. Billedhuggeren Nils Aas leverte seiersutkastene, og advers- og reversutformingen på tyve- og tikronen er hans verk. Andre bidrag ble benyttet på fem- og enkronen og femtiøren. Hittil er de to største valørene i sirkulasjon. I 1999 skal hele myntrekken stå ferdig.