Harald V 1991-

Harald Vs
mynthistorie


Mynter fra Harald V

Harald V ble født 21. februar 1937 på Skaugum i Asker. Han ble Norges konge etter faren, kong Olavs død i 1991. Han tok samme valgspråk som sin far og farfar: "Alt for Norge." Kong Harald er gift med dronning Sonja (tidligere Haraldsen) og de har to barn, prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon Magnus.

I okkupasjonstiden oppholdt han seg sammen med sin mor, daværende kronprinsesse Märtha, og sine søstre i USA. I 1945 ble han elev på Smestad folkeskole, og gikk siden på Oslo katedralskole der han tok examen artium på reallinjen i 1955. Kong Harald er utdannet ved befalsskolen for kavaleriet på Trandum og på Krigsskolen. Han ble løytnant og nestkommanderende ved kavaleriets rekruttskole i 1960, og oberst og kommandør i 1970. I 1977 ble han utnevnt til general i Luftforsvaret. I 1960-62 studerte han i Oxford.

Kong Harald er en ivrig seiler og har deltatt i flere olympiske leker. I 1987 vant han VM for entonnere. Han har også hatt flere tillitsverv innenfor idretten, blant annet formannsvervet i Norges Seilforbund og formannsvervet i Hovedkomiteen for VM på ski i 1966 og 1982, og for VM i skiskyting i 1986.


Nominaler:
20 krone, 10 krone, 5 krone, krone, 50 øre, 10 øre
Myntsteder:
Kongsberg