Frederik IIIs mynthistorie

Frederik IIIs mynthistorie

Myntsted:
Christiania
Myntmester:
Peter Grüner d.e. (1643-51) og Frederik Grüner (1651-74)
Nominal:
2 dukat, dukat, 1/2 dukat, 4 speciedaler, 3 speciedaler, 2 speciedaler, speciedaler, 1/2 speciedaler,
1/4 speciedaler, 1/8 speciedaler, 4 mark/krone, 2 mark, mark/16 skilling, 1/2 mark/8 skilling, 2 skilling, skilling
Omskrift:
Valgspråk:
DOMINUS PROVIDEBIT "Herren vil være mitt forsyn"

Under kongene Frederik III (1648-1670) og Christian V (1670-1699) ble det også preget norske gullmynter. Dette var dukater med multipler og delstykker. Men denne utmyntningen var svært beskjeden i omfang og hadde ingen betydning for omsetning og pengeomløp her i landet. Utmyntningen av speciedaler fortsatte, men vel så viktig ble den store produksjonen av mynter i mark-valører.