Frederik Is mynthistorie

Frederik Is mynthistorie

Myntsted:
Bergen, Hamar (?) og Oslo
Myntmester:
Hans (Bergen), Hans Hansen (Oslo)
Nominal:
Skilling, hvid
Omskrift:

På denne tiden begynte man å utstyre myntene med årstall. Fra Frederik Is utmyntning er både 1525, (15)28, (15)30 og (15)31 belagt på mynt fra Oslo og 1530 på mynt fra Bergen. Først ute med pregeår på norsk mynt var imidlertid erkebiskop
Erik Valkendorf (1510-1522) med sine skillinger datert 1518 og 1519.