Rundefunnet: ForlisetOm morgenen 8. mars 1725 ser beboere på gården Goksøyr på Runde at stormen har skylt i land vrakgods på stranda. Tilfeldigvis skal det holdes ting i nærheten, og amtmann Erik Must får raskt beskjed om funn av vrakgods. Han sender sine representanter til Runde for å foreta undersøkelser.


Se også:
Akerendam,
Berging 1725,
Berging 1972,
Oversikt, Rensing
De nærmeste dagene og ukene ble det gjort funn av både omkomne og vrakgods i et stort område. 19. mars ble det etter datidens lover og praksis holdt offentlig auksjon over noe av vrakgodset, bl.a tønnestaver, seilduk, jernbånd og ett eller flere 50-liters fat med fransk vin.

Fyrdirektør C.F. Dirik lagde denne tegningen fra Runde i 1869. Ved krysset skulle ett skatteskip ha forlist. I 1972 fant man 32 av Akerendams kanoner her.
En av de som var tilstede på auksjonen, lensmann Ole Olsen Wiig fra Ørstad (kalt Ole Haugsholmen), var også lokal representant for den nederlandske konsul og kommisær for Vereenigte Oostindische Compagnie i Norge, Niels Weinwick. 25. mars dro han på egenhånd ut til nordspissen av Runde og fant forlisstedet. I følge senere rettsforklaringer så han på sjøbunnen:

"en stor dehl nøgen og døde mennescher, som alle vare i støcker slagen, saa og saae hand en stor dehl gods, samme sted ligge paa dito grund,-".

Alle de om lag 200 mennskene som var ombord i Akerendam mistet livet i forliset.