Joranger kirke i Sogn og Fjordane
Joranger kirke i Sogn og Fjordane


1 9 6 8

I Joranger kirke i Joranger sogn og Hafslo prestegjeld i Sogn og Fjordane ble det funnet 189 mynter under arkeologiske utgravninger sommeren 1968. De fleste av myntene var fra middelalderen.