Oversikt over mynter i Gresli-funnetGRESLI

Gresli, Tydal, Sør-TrøndelagOversikt over mynter i funnet:

38Tyske penninger983/1002-1068/90
2Imitasjoner av angelsaksiske penninger(ca. 997/1003-ca. 1023/29)
2Danske penninger1035/42-1047/74
2.209Norske penningerca. 1055/65-ca. 1080/95
2Ubestemte penninger