BÝ gamle kirke, Telemark
BÝ gamle kirke, Telemark


1 9 8 5

Ved utgravningene i BÝ gamle kirke sommeren 1985 ble det funnet ca. 880 mynter. De fleste er fra middelalderen.