Bø gamle kirke, Telemark
Bø gamle kirke, Telemark


1 9 8 5

Ved utgravningene i Bø gamle kirke sommeren 1985 ble det funnet ca. 880 mynter. De fleste er fra middelalderen.