Universitetets Myntkabinett

Universitetets Myntkabinett

Antall gjenstander i Myntkabinettet:

18176.300
183514.000
185226.500
190362.000
1995200.000

I 1817 kjøpte professor Georg Sverdrup på vegne av Universitetet i Oslo 6.300 antikke greske og romerske mynter fra Det Kongelige Danske Møntkabinetts dublettsamling for 1.500 speciedaler. Den norske stat - vel å merke på fallittens rand - hadde bevilget inntil 2.000 speciedaler til myntkjøpet.

Høsten 1835 var det klart for den første myntutstillingen i Norge. Hver mandag mellom kl. 11 og 13 kunne publikum se et utvalg av de 14.000 myntene og medaljene museet hadde.

Myntkabinettet har hatt tilholdssted i disse tre bygningene:

- Mariboegården, et stort hus på tre etasjer mellom Nedre Slottsgate, Prinsens gate og Kongens gate.

- Domus Academica, Universitetssenteret, Karl Johans gate 1852-1903

- Historisk Museum, Tullinløkka 1903-idag

Venstre: Utstilling i Myntkabinettets
lokaler i 1923.