Test deg selv                                                            Trykk på knappene for å markere svaret ditt.

 1. Hvem preget Norges første mynt?
  Harald Hårfagre      Olav Trygvasson      Olav den hellige
 2. Hvilket dyr var avbildet på de store 5-øringene (1958-1973)?
  Tiur     Ã˜rn     Elg
 3. Hvilket år ble det preget en sjelden 2-øring i Norge?
  1885 1928 1968
 4. Myntene under krigen ble preget i såkalte krisemetaller, hvilke?
  jern/zink      tinn/jern      kobber/zink
 5. Hva var det vanligste myntmotivet i middelalderen?
  kongebilder      kors      dyremotiver
 6. Når ble den norske riksløven for første gang fremstilt på mynter?
  ca 1130      ca 1285     ca 1380
 7. Hva er den største mynten som er preget i Norge?
  5 krone      4 mark      4 speciedaler
 8. Norges dyreste mynt?
  Olav den hellige-penning     tredobbel speciedaler 1666     20 krone gull 1883
 9. Hvor mange nominaler (mynter) var i allminnelig bruk i 1971?
  7      8      11
 10. Hvem har preget denne mynten (bilde)?

  Sverre Sigurdsson
  Eirik Magnusson
  Christian IV