Fridtjof Nansen


Medaljen til Nobels fredspris

Fridtjof Nansens ordener, medaljer og plaketter med tilhørende diplomer ble etter hans død skjenket til Universitetets Myntkabinett. Den tallrike samling ærestegn Nansen mottok fra hele verden, kan deles inn i fire hovedperioder i Nansens liv:
  1. Grønlandsferden 1888-1889
  2. Nordpolferden 1893-1896
  3. Hans diplomatiske, politiske og vitenskapelige virksomhet 1905-1920
  4. Hans humanitære arbeid i Folkeforbundets tjeneste fra 1920
Hans Holst har beskrevet Nansen og Amundsens utmerkelser som en æressaga i metall:
Nansen og Amundsens medaljer og hederstegn taler om begivenheter i deres og deres samtids historie. Og vi bør lytte til denne tale, vi bør lytte til hva disse metalliske æresminner forteller om kamper og seire. Knapt noen biografi appellerer mere til ungdommens dådstrang, ja maner oss alle til å yde vårt beste, hver i sitt yrke.
Nansen mottok hedersbevisninger i form av ordener, ordensdekorasjoner og medaljer fra hele verden for sitt virke innen polarforskning og humanitært arbeid. Nobels fredsprismedalje modellert av Gustav Vigeland regnes for den gjeveste medaljen i Nansens rike samling.