Mynt fra Olav Haraldsson

Olav Haraldsson
penning
Olav Haraldsson
penning


Mynt fra Olav Haraldsson