Universitetene i Norge har store mengder arkiver og samlinger over norsk språk og kultur. Dokumentasjonsprosjektet er et landsomfattende prosjekt med formål å ta i bruk moderne datateknikk på disse samlingene og lage "Universitetenes databaser for språk og kultur".

Til å få dataført de papirbaserte arkivene har Dokumentasjonsprosjektet i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten opprettet registreringsgrupper i flere regioner i Norge. Lokale arbeidskontor har tildelt Universitetet i Oslo ulike former for tiltaksplasser for bemanning av gruppene.

Dokumentasjonsprosjektet leier inn lokaladministrasjoner som har som ansvar å utstyre innskriverne med lokaler, kontorplasser og -utstyr samt personaladministrative oppgaver. Lokaladministrasjonen samarbeider med det lokale arbeidskontor om rekruttering til gruppa.

En registreringsgruppe består av 5-8 personer, med en gruppeleder. Prosjektet har grupper i Larvik, Sandefjord, Drammen, Lier, Røyken, Oslo, Bergen og Bardu. Prosjektet har tidligere også hatt grupper i Horten, Tønsberg, Oppdal og Trondheim.

Målet med registreringsgruppene er å:

* konvertere universitetenes papirbaserte samlinger til datamedier for å gjøre samlingene lettere tilgjengelig og sikre kildematerialet for framtiden.

* tilby arbeidserfaring og edb-praksis til arbeidsledige. Skape et trivelig arbeidsmiljø med et innhold som i størst mulig grad ligner den hverdag de møter som ansatte i næringsliv og i det offentlige.

* bistå arbeidsledige i å komme over i ordinært arbeid.

Hver gruppe arbeider for et delprosjekt i Dokumentasjonsprosjektet. Et delprosjekt består av arkivene eller samlingene til et institutt, avdeling eller museum ved ett av Norges fire universitet.

Medarbeiderne skriver, skanner og koder materialet. Registreringsarbeidet baserer seg på dataprogrammer som er utviklet spesielt for arkivmaterialet eller på vanlige tekstbehandlingsprogram.

Dokumentasjonsprosjektet stiller strenge kvalitetskrav til det innskrevne materialet. Gruppa må selv lese korrektur før materialet sendes Universitetet. Personale fra et av de fire universitetene gir hjelp, veiledning og opplæring. Gruppa og den enkelte medarbeider vil også få jevnlige tilbakemeldinger på det innskrevne materialet.

Som deltaker i en av universitetenes registreringsgrupper får man opplæring og praksis i bruk av edb, registreringsprosedyrer, kvalitetssikring, informasjonsbehandling, erfaring fra databaseprogrammer, skanning og optiske leseprogrammer, kontorpraksis og innsikt i deler av norsk språk og kultur. Det arrangeres også egne kurs og opp-læringsprogram etter den enkeltes eller gruppas interesser.

Universitetet i Oslo ved Dokumentasjonsprosjektet har arbeidsgiveransvar for gruppene og står for utbetaling av lønn, samt et bidrag til driftsutgifter til de lokale administrasjonene.

For langtidsledige er dette en midlertidig arbeidsplass med godt sosialt miljø og trygge forhold, samtidig som man får nye kvalifikasjoner. Den personlige gevinsten for den enkelte medarbeider vil være registreringserfaring, kunnskap om håndtering av datainformasjon, edb-kvalifikasjoner, måloppnåelse i forhold til produksjonskrav og fornyet tillit til egne ferdigheter i jobbsammenheng.

Dokumentasjonsprosjektet oppmuntrer til jobbsøking i løpet av tiltaksperioden. Vi sender ut attester til medarbeiderne flere ganger i løpet av tiltaksperioden, gir referanser og prøver ut ulike tiltak for å fremme jobbsøking.

I 1995 gjennomførte prosjektet en evaluring av gruppene som sysselsettingstiltak.

OVERSIKT OVER REGISTRINGSGRUPPENE:

Gruppe:		Lokaladministrasjon:

Larvik Folkeuniversitetet i Larvik, tlf. 33 18 56 11

Sandefjord Folkeuniversitetet i Sandefjord, tlf. 33 47 84 60

Drammen Folkeuniversitetet i Drammen, tlf. 32 83 35 60

Lier Folkeuniversitetet i Lier, Røyken og Hurum, tlf. 32 84 11 75

Røyken Folkeuniversitetet i Lier, Røyken og Hurum.

Oslo Dokumentasjonsprosjektet, tlf. 22 85 49 85

Bergen Bergen Museum, tlf. 55 58 93 62

Bardu v/Tove Løvli, tlf. 77 18 25 82


Oppdatert 1. oktober 1997 av Nina Kristiansen.