Søk i Grunnmanuskriptet

Fritekstsøk

Fyll ut feltet nedanfor med det du søkjer etter, og trykk på Søk-knappen.I søkjeargumentet vil eit '%'-teikn markere meir tekst (null eller fleire teikn) og eit '_'-teikn eitt teikn. Såleis vil 'bok%' gi tilslag på til dømes 'bok', 'bokmål', mens '%bok' gir til dømes tilslag som 'svartebok' og 'barnebok'. 'bok' gir berre 'bok' som resultat. Søkjeargumentet '%bok%' gir tilslag i alle ord som har 'bok' i seg, til dømes 'barnebokheim' og 'blekkboks'.
Resultatordlista skal ha fylke markert heimfesting markert ordklasse markert Fritekstsøk: Vanleg søk Skilje mellom store og små bokstavar, ta omsyn til skiljeteikn. Fylke: Heile landet Austfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Skift til fritekstsøk