Hanna Winsnes (1789-1872)
 winsnes (tekster):

skrev fortellinger, dikt og barnebøker, men er mest kjent for "Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen". Denne læreboka kom ut første gang i 1845, men er siden trykt opp mange ganger. Boka inneholder opplysninger om alt en husmor i en større husholdning trenger å vite noe om, bl.a. matlaging, brygging, vinlegging, slakting, klesvask, husdyrstell, hagedyrking, konservering av matvarer og reparasjon av "sønderslaget Steentøi". Boka inneholder hundrevis av oppskrifter og gir derfor et fyldig bilde av hva slags retter og råstoffer som ble brukt i datidens velstående husholdninger. Hanna Winsnes skrev også en annen lærebok, beregnet på andre brukere: "Husholdningsbok for tarvelige Familier". Denne boka kom også ut i flere utgaver.