Claus Pavels (1769-1822)
 Til Claus Pavels' dagbøker

Claus Pavels skrev dagbok fra 1791 til 1793, til sammen 11 bind, som han senere tilintetgjorde, med unntak av bind 9. Fra 1812 til sin død førte han igjen dagbok, som denne utgaven bygger på. Han var teolog og virket som slottsprest på Akershus og sogneprest i Aker fra 1805. I 1817 ble han biskop i Bergen (han etterfulgt Johan Nordahl Brun). De trykte utgavene av dagbøkene er bare utdrag, og det som ikke er kommet trykk er brent. Dagsboksopptegnelsene forteller om en historisk viktig tid, begivenhetene rundt 1814, men inneholder også mange opplysninger om enkeltpersoner. Dagboken inneholder få opplysninger om ham selv siden han også skrev en selvbiografi. Denne ble utgitt i 1866 ("Biskop Claus Pavel's Autobiographi"), som også inneholder bind 9 av hans dagbok fra 1791-93.