1812
   mars
   april
   mai
   juni
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1813
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1814
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1815
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1816
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1817
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1818
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1819
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1820
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1821
   januar
   februar
   mars
   april
   mai
   juni
   juli
   august
   september
   oktober
   november
   desember
1822
   januar
   februar