Moltke Moe (1859-1913)
 Moltke Moe (tekster):

var sønn av Jørgen Moe. Han overtok utgivelsene av eventyrene etter Asbjørnsens og Moes død. Etter samlernes eget ønske reviderte og fornorsket han eventyrene. Han var først professor i norsk folkemål og siden i folkloristikk. Som språkmann arbeidet han for en tilnærming mellom nynorsk og bokmål. Han var ansvarlig for språkformen i Nordahl Rolfsens lesebok av 1892. Han skrev flere artikler om språkspørsmål. Hans grunnleggende holdning var at språket skulle være et redskap for folkedannelsen.