Mesteren fra Møre
 mesteren (tekster):

Mesteren fra Møre er en anonym salmedikter (mann eller kvinne) fra Møre. Ifølge utgiveren, Kristen Valker, stammer betegnelsen "mester" fra en replikkveksling mellom to av samtidens betydeligste diktere, Thomas Kingo og Dorothe Engelbretsdatter, som titulerte hverandre henholdsvis "Mesteren" og "Mesterinden". Salmene er blitt til omkring 1670 og er ment til oppbyggelig bruk. Forfatteren har kjent til barokkens stilfigurer, bl.a. akrostikon (vers der begynnelses- eller endebokstavene danner ord eller setninger). I fem av salmene kan man finne fem personnavn ved å legge sammen første bokstav i hvert vers. Kanskje ett av navnene er forfatterens?