Harald Meltzer (1814-62)
 Meltzer (tekster):

var politiembetsmann i Kristiania. Som politireferent skrev han notiser i "Christiania-Posten". Disse notisene ble samlet og utgitt i bokform i 1862. I mange av "notisene" skildret han de sosiale forhold som de fattige i Kristiania levde under. Skildringene er preget av realisme og ofte fortalt i en humoristisk tone. I noen replikker forsøker han å gjengi folkemålet. Han har også skrevet noveller. Handlingen i novellene er hentet fra andre miljøer, særlig fra hjembyen Bergen. Han skrev også en biografi om Ole Høiland.