Jonas Lie (1833-1908)
 Lie (tekster):

var først og fremst romanforfatter, men han skrev også dikt, skuespill og fortellinger. Han er blitt kalt hjemmenes dikter fordi mange av bøkene hans skildrer familieliv på en måte som leserne kjente seg igjen i. Kvinnenes stilling og ekteskapsproblemer er de viktigste motivene i familieromanene. Andre motiver i Lies romaner forretningsliv, sjømannsliv og sosial nød. Han er regnet for en av skaperne av den moderne norske roman. Han utviklet en impresjonistisk stil. Språket hans er preget av det danske stilmønsteret, men har mange norske ord og andre norske språktrekk. I sin biografi om Jonas Lie skriver Arne Garborg: "I Farve og Karakter er Lies Sprog blevet saa norsk, som dansk vel overhoved kan bli, uden at det dog nogensinde gjør Indtryk af Maalstræv."