Alexander Kielland (1849-1906)
 Kielland (tekster):

er stilisten i norsk litteratur. Blandingen av skriveglede og sosial indignasjon er det som kjennetegner hans verker. Han skrev de skjønnlitterære verkene (romaner, noveller og skuespill) i årene 1878-1891. Dette er tendensdiktingens tiår, og Kielland er en typisk tendensdikter. I romanene behandler han tidens problemer, bl.a. kvinnesak, skolevesen, religion og sosial nød. Miljøet i de fleste verkene hans er hentet fra hjembyen Stavanger. Men selv om verkene er stedbundet i miljøskildringene, har ikke språket hans lokalkoloritt. Hans verker er skrevet i datidens fellesspråk. Etter at Kielland avsluttet sin skjønnlitterære produksjon, utfoldet han seg i brever og essays. Han skrev også historieboka "Omkring Napoleon" (1905).