Jørgen Moe (1813-82)
  jørgen moe (tekster):

Jørgen Moe, 1813-82 var prest, biskop, dikter og folkeminnesamler (den første i verden som hadde en universitetsstilling i tradisjonsvitenskap). I vår tid er han mest kjent som eventyrsamleren, men han har også skrevet skjønnlitterære verker. De mest kjente diktene hans er "Fanitullen" og "Det lysnet i Skogen". Barneboken "I Brønden og i Kjærnet" bygger på barndomsminner fra Hole på Ringerike. Ifølge Sonja Hagemann er dette den første sammenhengende barnebok av litterær verdi. Det nye er at fortellingen blir fortalt gjennom barns synsvinkel. Boka skal være skrevet for Vilhelmine Ullmann og hennes barn.