Tekstgrunnlag

Tekstene og pagineringen er basert på følgende utgavene: