Ragnhild Jølsen (1875-1908)
jølsen (tekster):

Ragnhild Jølsen kom fra Enebakk der slekten hadde bodd i flere generasjoner. Sagn og tradisjoner fra hjembygda er vevd inn i forfatterskapet hennes. Romanene er preget av nyromantiske trekk: språklig velklang, sjelfulle menneskeskildringer og stemningsfylte miljøer, mens fortellingene i "Brugshistorier" (1907) er mer realistiske. Motivene til disse fortellingene er hentet fra livet rundt fyrstikkfabrikken som faren hennes hadde anlagt.