Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716)
dorothe (tekster):

Dorothe Engelbretsdatter var en av de mest kjente salmedikterne i Danmark-Norge. Salmene hennes ble like mye lest og sunget i Danmark som i Norge. "Siælens sang-offer", som ble utgitt i 1678, ble flittig brukt som forbilde for andre salmediktere. Det andre hovedverket hennes er "Taare-Offer". Det er påvist en del norvagismer i hennes vers, det er særlig i de siste årene hun bruker mange norske ord. Grammatikeren Peder Syv roste Dorothe for hennes bruk av ord fra dialekten.