Siste Sanger

Tekst og paginering er hentet fra Samlede skrifter II.

Ved et ulyckelig Skibbrud under Lister Lehn

Graff-Skrifft

Til Hr. Peter Dass, da Bogen følgede med

Æredigt over Trykkerens berømmelig Gierning

Laus Deo von Bergen

Over Ambrosius Hardenbeck

Christian den Femte

Christian den Femte

Dronning Charlotta Amalia

Dedikasjon til Christian den Femte

Uldrich Fridrich Gyldenløve
(også: Den ædle Monsieur Didrichsøn)

Svar til Madame Lassen

Till den Ædle Poet Sehested

Till een der drømte [Johs. Olavius]

Svar til Mester Iens Pedersen

Svar til Mag: Jens

Till Mag: Laurs Thura, Rector i Kiøge

Bref-dragerens Driche-penge

Lever-Riim

J hast sammen kliint efter begiering

Piint af Haanden som det førrige

Paa samme Maneer frem Kommen

Til Hendis Fader

Tack til Madame Bladt for Bindebrevet

Til Madame Bladt

Til Christian Geersøn

Til en gammel Student Jacob Hassebart

Recept for en Ord-Gyder

Til Ahasverus Bartholin

To Siælle Døttre

Nedad helder onse Mater

Aerbødigst Hilsen med Gud

Binde-Bref paa Susanæ Dag til Cammer Juncher Iver von Ahnen

Dorothe Engelbretsdaatters Responsorium til von Ahn

Svar til Cammer Juncher von Ahn

Til Professor Wandal

Till Præsid: Dyseldorph

Atter Giensvar paa tiltale

Amindelse Over Christian den Femte
   - [Sørgelig Sang]

Friderich den Fierde
   - Fryde-Sangen

Friderich den Fierde (i Bergen 1704)
   - [J Jesu Naffn skall All Vor Gierning skee]

J underdanigste Maade (1704)

Simpell Quindelig Erindring over Thomas Kingo

Michel Norman og Milde Kaaldrup

Hr. Stifftbefalings Mand etc.

Grafskrift