Taare-Offer

Tekst og paginering er hentet fra Samlede skrifter II.

[Dedikasjon]

Gud-Elskenede Læser

Den Taare-gydende Synderinde. Hun græd og fanged an at væde HErrens Beene

Den Food-tørrende Synderinde. Og tørred HErrens Been med hendis Hofved-Haar

Den kyssende Synderinde

Den salvende Synderinde