Siælens Sang-Offer, 6. utgave

Tekst og paginering er hentet fra Samlede skrifter I.

De rette Enckers Flugt til deris Naadige Dommer i Himmelen

Medlidig Trøst til Jndvaanerne i Bergen over den Jammerlige Jlde- brand som Aar 1686, d. 27 Sept. lagde en stor deel af Byen i Aske

En af Synd og Sorrig beklemt Siæl trøster sig ved GUds Miskundhed og den tilstundende Herlighed

Keede til Verden, og Attraa til Himmelen

Valeet-Sang, dediceret Ærens Konge, Offred hører til