Siælens Sang-Offer, 4. utgave

Tekst og paginering er hentet fra Samlede skrifter I.

Til den gunstige Læser

XIX. Lengsel effter Himmelen

XX. Dyders Sang paa alle Helgens Dag

XXI. Om Glæde effter Sorg

XXII. De Troendis Eeneste og beste Liggende Fæ

XXIII. Sickerhed langt fra Salighed