Siælens Sang-Offer, 3. utgave, del 2

Tekst og paginering er hentet fra Samlede skrifter I.

[Forord]

I. En Jule-Sang

II. Nyt Aars Sang

III. JEsu Christi hellige Pinis og Døds Salige Brug og tilegnelse

IV. Paaske-Sang

V. Himmelfartz Sang

VI. Om den Hellig Aands Udsendelse

VII. Om de hellige Englers Beskiermelse

VIII. En Aandelig Sang

IX. Om den Forlorne Søn

X. En af Syndsens Gield besværed Siæl der beder sin JEsum om Giel- dens Forladelse

XI. En Andectig Sang

XII.

XIII. Gudelig Beredelse til HErrens Hellige Nadere

XIV. Siælens Glæde og Tacksigelse Effter Naderen

XV.

XVI. Mod Tvil og Mißhaab Om Guds Naade

XVII. Mod Vtaalmodighed

XVIII. Om det Evige Liff

XIX. Trøst mod Dødens komme

XX. Om de Frommis glædelige Tilstand effter Døden

XXI. Om den yderste Dom

XXII. Om Verdens Vstadighed

XXIII. Om onde Tunger

XXIV. Morgen Sang

XXV. Afften Psalme

[Etterord]

Til Læseren

Suck

I. Morgen Suck

II. Afften Suck

III. Morgen Suck

IV. Afften Suck

V. Morgen Suck

VI. Afften Suck

VII. Lengsel effter det Evige Liff

Tillegg I. Om Bood-Tiden